Wie zijn wij?

De communistische ideologie en dictatoriale regimes hebben na de tweede wereldoorlog zwaar hun stempel gedrukt op het oostelijke deel van Europa. Vooral Roemenië veranderde in minder dan veertig jaar van een welvarende natie in een land waar honger, ziekte en angst heersten. Talmid vzw werd opgericht om enerzijds tegemoet te komen aan de materiële behoeften van een noodlijdende bevolking, maar anderzijds, en vooral, om het Goede Nieuws van Jezus daar te brengen waar het gedurende bijna vier decennia buitengesloten werd.

De bezielers en mede-oprichters van Talmid vzw zijn Dirk en Nicole Weyts. Dirk studeerde af als officier van de landmacht, Nicole is regentes talen. In 1996 begonnen zij met het organiseren van hulptransporten naar het geteisterde Roemenië. In het jaar 2000 verhuisden zij met hun drie dochters naar het hartje van Transylvanië en wonen er tussen de plaatselijke bevolking in het bergdorpje Romoşel.

Talmid vzw verzorgt o.a. de bedeling van kleding, voeding, schoolgerei en medicatie aan de armste gezinnen. Dankzij het sponsorprogramma worden families, studenten, weduwen en wezen financieel geholpen. Voor bijna honderd studenten worden maandelijks busabonnementen aangekocht of worden de universiteitskosten betaald zodat zij gratis naar school kunnen.

Naast de praktische hulp wordt uiteraard bijzondere aandacht besteed aan het verspreiden van het Goede Nieuws van Jezus Christus. In de plaatselijke kerken, ongeacht de denominatie en tot ver in de omtrek, wordt lering gegeven om het Evangelie in zijn volheid te brengen. Regelmatig geeft Dirk onderwijs aan de Bijbelschool te Cluj-Napoca terwijl Nicole meewerkt in de organisatie van conferenties voor vrouwen er zelf ook regelmatig als spreekster wordt gevraagd.

In het door Talmid opgerichte christelijke centrum Speranţa (hoop), in het zigeunerkwartier van Romos, worden kinderen geholpen met hun huiswerk, worden kindernamiddagen, cursussen Engels, computer, naaien, creatief enz georganiseerd.

Ten huize van de familie Weyts verblijven meestal jongeren die, voor korte of langere tijd, door samen te leven binnen een christelijk gezin leren wat het betekent om Jezus te volgen en vooral te vertrouwen.

De doelstellingen van Talmid vzw kunnen worden samengevat in drie punten:

  1. Het praktisch helpen van de medemens in nood.
  2. Het tegemoetkomen aan de noden van de plaatselijke kerken.
  3. Het verspreiden van het Goede Nieuws van Jezus Christus en het tot discipel van Jezus maken van nieuwe gelovigen.

De drijfveer achter dit werk vinden we in het evangelie van Mattheus:
“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en dompel hen onder in de realiteit van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb”

(Matt.28:19, vrij vertaald naar de Hebreeuwse versie van dit vers)