Talmid Ministries: Seminars

Vraag Dirk om bij u in de gemeente/ huiskring/groep/... onderricht te komen geven.
Contacteer ons voor meer inlichtingen. Enkele onderwerpen:

Het boek Openbaring
Het boek Openbaring is géén moeilijk boek! Het is juist een ‘openbaring’, een ‘bekendmaking’ van Gods plannen betreffende de afsluiting van de geschiedenis zoals we die nu kennen. Hoewel het boek wel eens een ‘handboek voor martelaarschap’ wordt genoemd, houdt het ook een enorme hoop in voor trouwe discipelen van Jezus. “Hij komt terug!”

Hoe Hebreeuws is het Christendom
Petrus, Johannes en Paulus zijn ons welbekend, maar wie zijn Kefa, Yochanan en Sha’ul? De Bijbel is een Hebreeuws boek, grotendeels geschreven door Hebreeën, voor Hebreeën en binnen de context van de Hebreeuwse cultuur. Het christendom van vandaag is sterk beïnvloed door het Griekse denken en de cultuur van het Romeinse rijk. We zijn ver afgedwaald van onze Hebreeuwse wortels! Daardoor zijn heel wat passages in de Bijbel onduidelijk of zelfs helemaal onbegrijpelijk geworden. Wanneer we terugkeren naar het Hebreeuwse denken, gaan heel wat bijbelteksten opeens een nieuwe betekenis krijgen en geeft de Bijbel heel wat van zijn ‘geheimen’ prijs.

De christelijke initiatie
Wanneer is een baby helemaal ‘geboren’? Nadat alles wat bij een geboorte hoort volledig en in goede orde is volbracht natuurlijk. Wanneer is een christen helemaal ‘wedergeboren’? Het antwoord op deze vraag is uiteraard hetzelfde als op de eerste vraag. Maar wat houdt dat nu precies in? Wat zegt de Bijbel over ‘wedergeboorte’? Stap voor stap moeten we het proces van de ‘geboorte in Gods Koninkrijk’ doorlopen om een nieuwe baby-christen alle kansen te geven uit te groeien tot een gezonde, volwassen discipel van Jezus.

Genesis: de eerste drie hoofdstukken anders bekeken
De duivel haat het boek Genesis en wel in het bijzonder de eerste drie hoofdstukken. Zij vertellen ons hoe de boze in de wereld is gekomen en onthullen zijn strategie om ons te verleiden tot zonde. Daarom maakt hij er werk van om ons te doen geloven dat het scheppingsverhaal niets meer is dan een ‘mythe’. Het zijn echter precies de eerste drie hoofdstukken van Genesis die ons leren hoe de relatie tussen God en de mens en tussen man en vrouw bedoeld is te zijn.

De Bijbelse feesten: hoe Bijbels zijn de christelijke feesten
Pasen en Kerstmis zijn de belangrijkste dagen in het christelijk jaar, maar hoe christelijk zijn die feesten eigenlijk? In de Bijbel zien we dat God het volk Israel een aantal feesten voorschrijft. Jezus onderhield die feesten nauwgezet en ook de eerste gemeente kende geen andere feesten dan die God had opgelegd. Wat is er met die hoogdagen gebeurd in onze christelijke cultuur? Hoe zijn heidense feesten binnengeslopen in het christendom en hoe hebben ze Gods feesten kunnen vervormen, misvormen of vervangen? Wat heeft Pasen nog te maken met Pesach en Pinksteren met Shavuot? Hoe werd Chanukah vervangen door Kerstmis en Purim misvormd tot Karnaval? De Gemeente van Jezus moet zich gaan realiseren hoeveel heidense invloeden ze heeft toegelaten in haar feesten en in welk gevaar ze daardoor verkeerd. Het is de hoogste tijd om terug te keren tot de Bijbelse feesten zoals God ze heeft ingesteld.