Weduwen

Weduwen in Roemenie worden dikwijls erg stiefmoederlijk behandeld. Als zij niet zelf op de arbeidsmarkt actief zijn geweest, hebben ze na het overlijden van hun echtgenoot geen recht op een weduwenpensioen. In het beste geval krijgen ze een sociale uitkering, maar veelal hebben ze geen enkel recht op enige uitkering.

Talmid vzw heeft het sponsor programma 'Weduwe' in het leven geroepen om deze alleenstaande dames bij te staan. We proberen hen een menswaardig bestaan te geven, zonder honger of koude. Met de steun die we hen maandelijks bieden kunnen ze de eindjes toch enigszins aan elkaar knopen en voorzien in voldoende voedsel en brandhout.

Sponsoring van een 'Weduwe': € 10 per maand.