Universiteitsstudent

Momenteel hebben we 18 universiteitsstudenten die voor hun studies volledig afhankelijk zijn van jullie giften. Vanwege de stijgende studiekosten zijn er dringend extra fondsen nodig. Sommige studenten beperken hun uitgaven voor voeding (eten slechts eenmaal per dag of om de twee dagen!) om hun studies te kunnen bekostigen. Dit mogen wij, met onze westerse overvloed, niet laten gebeuren! Help onze studenten een diploma te halen waarmee ze de armoedecirkel kunnen doorbreken.
Steun met vermelding 'Universiteitsstudenten': elke gift is welkom.