Nieuw magazijn

Eind augustus brandde ons magazijn en onze schuur volledig af. Hulpgoederen, materiaal voor naaitatelier, knutselgerief, lespakketten voor het kinder- en jeugdwerk gingen verloren. Gelukkig kwam er snel een actie op gang om fondsen te verzamelen voor de bouw van een nieuw magazijn. Ook vele zigeuners en dorpelingen kwamen helpen.

Foto's op onze website.

Foto's op onze Facebook:
heropbouw magazijn. rebuilding storehouse
Brand in Romoşel - Fire in Romoşel
Christelijk Centrum Speranţa / Christian Centre Speranţa (Hope)

Steun met vermelding 'Magazijn': elke gift is welkom.