Families

Roemeense families zijn soms erg kroostrijk. Dat is enerzijds het gevolg van de 'grote-gezinnen-politiek' die de dictator Nicolae Ceauşescu in de jaren 80 voerde, en anderzijds van de religieuze overtuiging van veel Roemenen. Door de hoge werkeloosheid in de regio verkeren heel wat gezinnen in nood.

Talmid vzw probeert noodlijdende families bij te staan door hen te voorzien van voldoende voeding en kleding. Daarnaast helpen we hen financieel via het sponsor programma 'Familie'. Elke maand ontvangt de gesponsorde familie een bijdrage die hen helpt de eindjes aan elkaar te knopen. Het lenigen van de onmiddellijke noden motiveert hen dikwijls om een begin te maken met het opbouwen van een betere toekomst.

Sponsoring van een 'Familie': voorgesteld minimum 20,- per maand.