Messiaans Zegel

De keuze om het 'Messiaans Zegel' (Menorah en Vis) te gebruiken als logo voor Talmid Ministries is niet willekeurig. Het Zegel is, samen met de Vis, een van de oudste symbolen die in gebruik waren bij de eerste christenen. Onder andere in Jeruzalem brachten archeologische opgravingen aan het licht dat het Messiaans Zegel algemeen gebruikt werd als symbool voor de eerste Gemeente.

De versmelting van de Menorah en de Vis zegt veel over de samenstelling van Gods volk. Waar de Vis verwijst naar de heidense gelovigen, staat de Menorah symbool voor de Joodse volgelingen van Yeshua (Jezus).

De Magen David (schild van David, zespuntige ster) die gevormd wordt door de voet van de Menorah en de staart van de vis is de sleutel tot het geheel. De driehoek gevormd door de voet van de Menorah, staat voor Vader, Zoon en Heilige Geest; volledig God. De driehoek gevormd door de staart van de vis, staat voor lichaam, ziel en geest; volledig mens. In slechts één Persoon worden beiden verenigd: Yeshua HaMashiach, Jezus de Christus. Hij brengt de Gemeente en Israel samen tot één volk, één kudde met één Herder.

'Talmid' is een Hebreeuws woord en wordt vertaald als 'Discipel'. Talmid Ministries zet zich in om tegemoet te komen aan de noden van de armste Roemeense en Roma families om hen zo, eerst door daden, bekend te maken met het Goede Nieuws van Jezus. Op die wijze willen we gehoor geven aan de Grote Opdracht:

“Ga en maak talmidim (discipelen) van alle volkeren (etnische groepen) door hen onder te dompelen in de Realiteit van God en leer hen Mijn Torah (instructies, leringen) te onderhouden” (Matt.28:19 – mijn vertaling).