NederlandsEnglish

Alle teksten en foto's mogen vrij worden overgenomen mits correcte bronvermelding
Bron: "Talmid Ministries" (www.talmid.net).

Bij 'Gedachten bij Gods Woord' vermelden "Gemaakt door Dirk Weyts"

All texts and pictures may be copied on condition that the source is correctly credited
Source:"Talmid Ministries" (www.talmid.net).

With 'Thoughts' mention "Written by Dirk Weyts"